Factory

Inspiration

BeforeAfter

Factory samples

Print on vinyl

Cheerful and involving graphic element being
part of safety signage.

Wesoły i angażujący element graficzny
będący częścią oznaczeń bezpieczeństwa.

Glowing spatial letters

Illuminated letters are perfect for warnings in the workplace.

Podświetlane litery idealne są dla ostrzeżeń w miejscach pracy

Horizontal warning signs

Horizontal markings are important when traffic increases.

Przy wzmożonym ruchu ważne są oznaczenia poziome.

Coffer

Luminous coffers are visible from far distance
and are great highlighting big content.

Podświetlane kasetony widoczne są z daleka i świetnie
sprawdzają się do podświetlenia dużych powierzchni z treścią.

Information boards

In every sphere of life, let’s care for the environment
and waste segregation by marking places.

W każdej sferze życia dbajmy o środowisko
i segregację odpadów przez oznaczanie miejsc.

Information boards

Information boards are ideal for conveying
the content of constantly moving people.

Tablice informacyjne idealne dla przekazania treści
wciąż przemieszczających się osób.

Contact us

Phone

+48 668 307 711

  • We are a member of the Northern Greater Poland Chamber of Commerce

Visit us

Address

Wawelska 118 
64-920 Piła, Greater Poland
Poland

Opening hours

monday - friday
08:00 - 16:00 

Contact form