Factory

Inspiration

Factory samples

Print on vinyl

Cheerful and involving graphic element being
part of safety signage.

Wesoły i angażujący element graficzny
będący częścią oznaczeń bezpieczeństwa.

Glowing spatial letters

Illuminated letters are perfect for warnings in the workplace.

Podświetlane litery idealne są dla ostrzeżeń w miejscach pracy

Horizontal warning signs

Horizontal markings are important when traffic increases.

Przy wzmożonym ruchu ważne są oznaczenia poziome.

Coffer

Luminous coffers are visible from far distance
and are great highlighting big content.

Podświetlane kasetony widoczne są z daleka i świetnie
sprawdzają się do podświetlenia dużych powierzchni z treścią.

Information boards

In every sphere of life, let’s care for the environment
and waste segregation by marking places.

W każdej sferze życia dbajmy o środowisko
i segregację odpadów przez oznaczanie miejsc.

Information boards

Information boards are ideal for conveying
the content of constantly moving people.

Tablice informacyjne idealne dla przekazania treści
wciąż przemieszczających się osób.

Contact us

b3lineicon|b3icon-phone||Phone

Phone

+48 67 356 89 20
+48 668 49 91 07

b3lineicon|b3icon-envelope||Envelope

Visit us

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Address

Wawelska 118 
64-920 Piła

b3lineicon|b3icon-clock||Clock

Opening hours

pon-pt
08:00 – 17:00 

Contact form